Loading

100 деца от Трънската гимназия учат в 4 полуинтернатни групи по 25 във всяка

Те се обучават по проекта „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. Това дава възможност за развитие способностите на учениците чрез участие в различни форми на извънкласната дейност. Училището има своите таланти певци, танцьори, спортисти… Само реди дни с изумителните си гласове те предизвикаха възторга на трънчани.
СОУ „Гео Милев“ е единственото училище в пограничната община, в него учат 300 ученика от първи до 12 клас, училището е средищно и защитено, съобщи помощник-директорът Костадинка Крумова. С училищния автобус пътуват от родните си места до училището учениците от първи до осми клас, за учениците от горния курс училището плаща картите за пътуване. Освен от града, учениците са от Главановци, Знеполе, Глоговица и Филиповци. Само едно дете идва от село Кожинци.
Наред със знанията учениците в трънската гимназия развиват своите таланти и умения в различни области.

 

източник:mirogled.com