Loading

За набрани гъбки от гората до средно по 30 стотинки на кг, а за чай около 10 стотинки

 

За бране на билки се изисква позволително(освн ако е за лични нужди!), което се издава по реда на чл.22 от Закона за лечебните растения. Таксите обаче са дължими от всички.

Ето и всички такси, събирани от общината:

Създава нов Раздел Х в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги със следното съдържание:

РАЗДЕЛ  Х

Такси за странични  ползвания и странични продукти , добити от държавния горски фонд

 

Чл.44 (1)За страничните ползвания и страничните горски продукти се заплащат такси за ползване.

Т.1. За растения и горски плодове ( извън списъка на лечебните растения по ЗЛР), гъби в сурово състояние и животни

 

Наименование

Мярка

Такса в лв.

1.

Горски репродуктивни видове

 

 

1.1

иглолистни шишарки

-със семена

- без семена

 

кг.

кг.

 

0,12

0,05

1.2

Семена от дъб,бук,костилкови,черупкови видове и др.

кг.

0,18

2.

Гъби

кг.

 

2.1.

 манатарка

кг.

0,26

2.2.

 пачи крак

кг.

0,34

2.3.

масловка

кг.

0,04

2.4.

рижиика, челядинка

кг.

0,07

2.5.

печурки

кг.

       0,20

2.6.

сърнела

кг.

0,30

2.7.

булка гъба

кг.

0,30

2.8.

други

кг.

0,07

3.

Събиране на охлюви

кг.

0,12

4.

Плодове

 

 

4.1.

шипка

кг.

0,06

4.2.

обикновен кестен, орех

кг.

0,18

5.

Стръкове с изключение на такива от коприва

кг.

0,04

6.

Цветове с изключение на такива от лайка

кг.

0,04

7.

Лишеи

кг.

0,04

8.

Мъхове

кг.

0,10

9.

Липа, акация

кг.

0,10

10.

Бял пелин

кг.

0,08

12.

Медуница

кг.

0,07

13.

Лопен

кг.

0,11

14.

Бъз - черен

кг.

0,09

Т. 2. За растения и горски плодове, включени в списъка на лечебните растения по ЗЛР

Наименование

Мярка

Такса в лв.

1.

Бял бор

кг

0,15

2.

Глухарче обикновено

кг

0,10

3.

Глог

кг

0,10

4.

Детелина - ливадна, плевелна,пълзяща

кг

0,10

5.

Див копър

кг

0,09

6.

Див магданос

кг

0,09

7.

Еньовче

кг

0,20

8.

Живовлек -

кг

0,20

9.

Жълтурче

кг

0,08

10.

Здравец - горски, обикновен

кг

0,08

11.

Лечебна иглика

кг

0,08

12.

Киселец

кг

0,08

13.

Лайка, лайкучка

кг

0,10

14.

Лапад

кг

0,05

15.

Леска

кг

0,05

16.

Люляк

кг

0,05

17.

Лютиче

кг

0,10

18.

Магарешки бодил

кг

0,07

19.

Маргаритка

кг

0,10

20.

Мащерка, бабина душица

кг

0,05

21.

Метличина

кг

0,05

22.

Минзухар-пролетен, есенен

кг

0,05

23.

Млечка - горска,градинска

кг

0,10

24.

                               Бял, Жълт равнец

кг

0,07

25.

Риган

кг

0,10

26.

Трънка

кг

0,05

27.

Шипка

кг

0,05

28.

Жълтуга багрилна

кг

0,05

29.

Кукуряк

кг

0,10

30.

Комунига лечебна

кг

0,07

31.

Гръмотрън

кг

0,07

32.

Чубрица планинска

кг

0,05

33.

Чамерек

кг

0,10

34.

Малина

кг

0,07

(2) За ползването на растенията по т.2. се изисква позволително, което се издава по реда на чл.22 от Закона за лечебните растения.

(3) Позволително не се изисква при събиране на билки за лични нужди от земи, гори и водни обекти - държавна или общинска собственост.

Източник: община Трън