Loading

117 години от рождението на Гюрга Пинджурова

Народната певица Гюрга Пинджурова е родена на 18 април 1895 г. в град Трън. Като всяка надарена певица, Гюрга започва да пее още от дете песните на своята майка. „След смъртта на баща ми - разказва тя, - майка ни тръгна на работа по чужди къщи и ниви. Лятно време винаги ме водеше на жътва. Оттогава помня жътварските песни и най-вече хубавата песен „Бае, пладне дойде". Гюрга е била шестото дете на Гюро Майстора, известен тогава трънски дюлгерин. 

В прогимназиалните класове учителите обръщат внимание на малката народна певица. Така Гюрга Пинджурова стига до Държавното музикално училище в София през 1917 г. Там тя учи при голямата наша певица Христина Морфова. По-късно, като държавна стипендиантка, Пинджурова завършва оперно пеене в Пражката консерватория.
Завърнала се в България, Гюрга Пинджурова започва усилена концертна дейност, Учителствува няколко години в своя роден край и от 1934 г, става редовна сътрудничка на Радио София. През януари 1921 г. изнася първия си концерт в България, като изпълнява арии из опери и разработки на народни песни. Учителка е по пеене с известни прекъсвания през периода 1923-1938 г. в София, Трън и някои трънски села.
Сътрудничи на детския отдел на Радио София, прави първите си грамофонни записи на арии, художествени и народни песни. През 1936 г. за кратко е хористка в хора на Софийската народна опера. От 1938 г. пее на живо народни песни по Радио София. През 1939 г. се появяват първите ѝ плочи с народни песни.
След 9 септември 1944 г. развива богата концертна дейност и става една от най-популярните изпълнителки на народни песни в България.
Характерно за изпълненията на Гюрга Пинджурова е подчертаното емоционално и артистично поднасяне на текста на песните.
През 1951 г. Получава Димитровска награда. За заслугите й към народната музика през 1969 година Гюрга Пинджурова е удостоена със званието "народен артист" .
Умира на 10 ноември 1971 г. в София.
През 1994 и 1995 г. в родния й град се провежда Национален песенен конкурс "С песните на Гюрга Пинджурова". Общинският читалищен дом в града носи името на Гюрга Пинджурова.
Със своя дълбок и емоционален глас, с вярното чувство към народната песен, с умението да внася нещо свое, Гюрга Пинджурова се утвърдждава като една от най-добрите изпълнителки на народни песни. На нея дължим всенародната известност на хубавата партизанска песен „Хей, поле широко".