Loading

Литак от с. Бераинци, Трънско - литак, кошуля, тканица, шамия, алени чорапие, опънци - изработени 1918 г.

Литак

Привет!
Продава ли се литакът?