Loading

Административният съд в Перник отхвърли решението на Общинския съвет в Трън за провеждане на местен референдум за златодобива

Бившият областен управител атакува решението на съветниците в Трън с мотива, че предоставянето на концесия на подземни богатства не е от компетентността на органа на местно самоуправление и той не би могъл да се произнесе по него. Въз основа на това в жалбата се иска решението за референдума да бъде спряно. В решението на магистратите от Пернишкия административен съд, което е с дата 16 февруари, се казва, че на обжалване подлежат само отказите за произвежане на местен референдум. Самата процедура, предвидена в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, е озаглавена "Обжалване на отказ за произвеждане на местен референдум". Правилата за обжалване на отказите за произвеждане на референдум не могат да бъдат приложени по отношение на положителните решения на общинските съвети, тъй като такава възможност не е предвидена от закона, твърдят магистратите.

 

 

източник:glashatai.com