Loading

Богойна селото махала на Петачинци

Петачинци или Petačinci е разделено село между България и Сърбия. Петачинци е разположено на осем километра северно от Трън в областта Дерекул, в подножието на планината Гребен.

История до 1920 г.: Петачинци се споменава в османо-турски документи от средата на 16 век. В регистър от това време се споменава, че село Петачинче има 21 домакинства, двама неженени жители и две вдовици, а приходът от него възлиза на 3817 акчета.
Според преброяването от 1900 година селото има 298 жители. След прокарването на новата българо-сръбска граница по Ньойския договор през 1920 г. четири от петте махали, на които е кръстено селото остават в Сърбия, а само една - Богойна махала с 20 къщи и гробищата на селото - в България.

Село Богойна, българската част на Петачинци, административно е част от община Трън, Област Перник.
Днес в Богойна махала живеят само 11 души (2005 г.), и селото под името Петачинци е отбелязано на картите единствено като сръбско.

Пътят от Трън до Петачинци минава през Трънското ждрело, но е асфалтов само до Ломница, след това черен път минава през два скални тунела, за да се излезе отново в долината на Ерма при Петачинци.

През 2006 година Министерският съвет на Република България одобри като основа за водене на преговори проект на споразумение със Сърбия за откриване на ГКПП Банкя - Петачинци.

Частта на Петачинци в Република Сърбия административно принадлежи към Община Цариброд (Димитровград), Пиротски окръг.

Броят на населението в сръбската част след 1921 година е следният:
1921 г. - 261 души (42 къщи)
1948 г. - 281 души
1953 г. - 270 души
1961 г. - 146 души
1971 г. - 75 души
1981 г. - 36 души (34 българи)
1991 г. - 28 души
2002 г. - 19 души (8 българи, 2 сърби, 9 недекларирали национална принадлежност)