Loading

Борсова сделка за гориво ще сключи община Трън

Обществената поръчка е обявена като договаряне без предварително обявление, сочи справка на сайта на Агенцията по обществени поръчки. Борсовата  сделка с продавач на горива за отопление за обезпечаване на нуждите на бюджетните структури на Общината трябва да осигури 65 000 литра +/- 10%. литра гориво за отопление на сградите на училището и детската градина в планинското градче.  Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е до 31.12.2017 год., считано от датата на подписването му. Прогнозна стойност на поръчката е 95 000 лева без ДДС

 

 

източник:glashatai.com