Loading

ЧЕЗ планира прекъсвания на електрозахранването в община Трън за периода 01.09.-05.09.14 г.

с.Врабча общ.гр.Трън  01.09.2014  14:30 - 16:30 

с.Бутроинци общ.гр.Трън  01.09.2014  09:00 - 11:00 

с.Проданча общ.Трън  01.09.2014  11:30 - 13:30 

Трън Александър Стамболийски: 21  02.09.2014  08:45 - 12:00

Трън Александър Стамболийски: 11, 11А, 13, 15, 17, 2., 23, 25., 5, 8., 9, БЛ. 6 ; Вельо Стоянов: 2 ; Владо Васев: 31. ; Владо Тричков: .2, 1., 2, 2., 3, БЛ. 2 ; Георги Димитров: 2, 4, 6, 6., БЛ. 4, 6 ; Младост: 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9 ; Мосаловска: 1, 1., 2., 5 ; Петко Д. Петков: 1, 2., 3, 3., 8, БЛ. 3, ПАВИЛИОН, ТЪРГОВСКА  02.09.2014  12:30 - 16:30 

Трън Денчо Знеполски: 101, 102, 104, 35, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97  03.09.2014  12:45 - 16:30 

Трън Бор: 1 ; Георги Бабичев: 64 ; Денчо Знеполски: 100, 74, 77, 90, 96, БЛ. ГАЗО-БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ; Десета: 1 ; Мах.кошарите: 13, 15, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9  03.09.2014  09:15 - 12:00 

с.Парамун мах.Парамунска чука общ.Трън  04.09.2014  11:30 - 13:30 

с.Парамун общ.Трън  04.09.2014  08:45 - 11:00 

с.Филиповци общ.Трън  04.09.2014  14:30 - 16:30 

Трън Вельо Стоянов: 1, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 32, 34, 36 ; Владо Тричков: 1. ; Петко Д. Петков: 10, 12, 16, 18, 20, 3, 8 ; Хараламби Стоянов: 1, 2, БЛ. 2, 3  05.09.2014  13:00 - 16:30 

Трън Вельо Стоянов: 11, БЛ. 11 ; Владо Тричков: 1, 1., 5, 6 ; Мосаловска: 2  05.09.2014  09:15 - 12:00 

 

 

източник:ЧЕЗ