Loading

ЧЕЗ планира прекъсвания на електрозахранването в община Трън за периода 15.09.-19.09.14 г.

с.Горочевци, с.Видрар, с.Докьовци, с.Пенкьовци, с.Лева река  15.09.2014  09:30 - 15:00 

с.Банкя общ.гр.Трън  16.09.2014  14:30 - 16:30 
с.Ломница и Ждрелото общ.гр.Трън  16.09.2014  11:30 - 13:30 

с.Ломница общ.гр.Трън  16.09.2014  09:00 - 11:00 

с.Зелениград общ.гр.Трън  17.09.2014  09:00 - 16:00 

Тухларна и битов абонат захранван от ТП тухларна с.Милославци  17.09.2014  09:00 - 12:00 

Трън 8ми Март: 1 ; Георги Бабичев: 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ; Граничар: 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Денчо Знеполски: 44, 46, 48, 50, 52, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84 ; Мах.горно Баринци: 36, БЛ. ПАРАКЛИС ; Мурговица: 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 36, 4, 5, 6, 9, БЛ. 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ФУРГОН ; Нов Живот: 1, 3 ; Руй: 23 ; Света Троица: 10  18.09.2014  09:00 - 12:00  Изнасяне ел.табла на граница на собственост.
с.Ранилуг общ.гр.Трън  19.09.2014  09:00 - 16:00 

 

 

източник:ЧЕЗ