Loading

ЧЕЗ планира прекъсвания на електрозахранването в община Трън за периода 22.09.-29.09.14 г.

Трън 8ми Март: 1 ; Георги Бабичев: 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ; Граничар: 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Денчо Знеполски: 44, 46, 48, 50, 52, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84 ; Мах.горно Баринци: 36, БЛ. ПАРАКЛИС ; Мурговица: 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 36, 4, 5, 6, 9, БЛ. 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ФУРГОН ; Нов Живот: 1, 3 ; Руй: 23 ; Света Троица: 10  23.09.2014  09:00 - 14:00 

Трън 9ти Септември: 1 ; Атанас Ботев: 21 ; Мах.китка: 15, 3, 5, 7, БЛ. БУНГАЛО, СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ ; Мосаловска: 11А ; Петко Д. Петков: 22 ; Яким Тошков: 7, 8  24.09.2014  09:00 - 14:00  Инвестиционна програма
Трън Бор: 1 ; Георги Бабичев: 64 ; Денчо Знеполски: 100, 74, 77, 90, 96, БЛ. ГАЗО-БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ; Десета: 1 ; Мах.кошарите: 13, 15, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9  25.09.2014  09:00 - 14:00 

 

 

източник:ЧЕЗ