Loading

ЧЕЗ планира прекъсвания на електрозахранването в общинаТрън за периода 20.05.-24.05.2013 г.

с. Главановци 21.05.2013 г. 09:00-16:00ч. Кастрене на опасни клони и храсти по електроразпределителна мрежа "Ниско напрежение".
с. Кожинци 22.05.2013 г. 09:00-16:00ч. Ремонт на електроразпределителна мрежа "Ниско напрежение".
с. Филиповци махала Йовчина 23.05.2013 г.