Loading

ЧЕЗ планира прекъсвания на тока в община Трън за периода 2-3 февруари 2012 г.

ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове.  

Община Трън:

На 02.02.2012 г. /11.00-12.00 ч./ - с. Кожинци
На 03.02.2012 г. /13.00-14.30 ч./ - с. Горна Мелна
На 03.02.2012 г. /9.00-11.00 ч./ - с. Кожинци