Loading

ЧЕЗ планира прекъсвания на тока в периода 15– 20 октомври за района на община Трън

р. Трън - ул. "Денчо Знеполски" от №90 до №106 на 16.10.2012 год 09:00-11:00ч. Профилактика на ТП

 

гр. Трън - ул. "Денчо Знеполски" от №90 до №106

 

на 16.10.2012 год

 

11:30-14:00ч.

 

Профилактика на ТП

 

гр. Трън - ул. "Денчо Знеполски", ул. "Стефан Рангелов", ул. "Георги Бабичев", ул. "Руй"

 

на 16.10.2012 год

 

14:30-16:30ч.

 

Профилактика на ТП

 

с. Горна Мелна

 

на 16.10.2012 год

 

09:30-12:00ч.

 

Ремонт на ТП

с. Долна Мелна

 

на 16.10.2012 год

 

13:00-16:30ч.

 

Ремонт на ТП

с. Къшле на 17.10.2012 год 09:00-11:00ч. Профилактика на ТП
с. Долна Мелна махала Полом на 17.10.2012 год 11:30-14:00ч. Профилактика на ТП
с. Долна Мелна на 17.10.2012 год 14:30-16:30ч. Профилактика на ТП
с. Милкьовци на 17.10.2012 год 09:00-16:30ч. Изключване захранването по участъци. Ремонт МрНН, монтаж електромерни табла, изнасяне електромери на имотна граница.
с. Стайчовци на 18.10.2012 год 09:00-11:00ч. Профилактика на ТП
с. Еловица на 18.10.2012 год 11:30-14:00ч. Профилактика на ТП
с. Еловица мах. Средорек на 18.10.2012 год 14:30-16:30ч. Профилактика на ТП
с. Милкьовци на 18.10.2012 год 09:00-16:30ч. Изключване захранването по участъци. Ремонт МрНН, монтаж електромерни табла, изнасяне електромери на имотна граница.
с. Костуринци на 19.10.2012 год 09:00-11:00ч. Профилактика на ТП
с. Вукан на 19.10.2012 год 11:30-16:30ч. Профилактика на ТП
с. Милкьовци на 19.10.2012 год 09:00-16:30ч.

Изключване захранването по участъци. Ремонт МрНН, монтаж електромерни табла, изнасяне електромери на имотна граница.

 

 

 

 

ИЗТОЧНИК:ЧЕЗ