Loading

Два проекта за работа с ромски деца спечели община Трън

Два проекта за интеграция на ромските деца е спечелила Община Трън пред социалното министерство, съобщи кметът Станислав Николов. „ Щастливо детство" е разработка, която ще се осъществява в сградата на старата гимназия. Там за 150 хил. лв е предвиден ремонт на третия етаж, където в последствие ще се разположат центрове за ранна интеграция и занимания с деца от 0 до 7 години, както и за работа с техните семейства.

На втория етаж в сградата вече работи Център за обществена подкрепа, който беше открит също чрез спечелен проект.

На първия етаж са офисите на общинското предприятие „Трънска гора" и Социалния атронаж. Сградата е с ремонтирана фасада и покрив със средства от дарения.

Проектът „Интеграция на ромските деца в Трън" ще се осъшествява с подрасващи, съвместно с детската градина в града и неправителствена организация. Целта на проекта е превенция за ранно отпадане от училище. Дейностите са разчетени на общата стойност 94 860 лв.

Двата проекта са в процес на прецизиране след като вече са одобрени на първия етап на разглеждане. Подписването на договорите е предстоящо.

Финансирането се осигурява по компонента „Интегрирани социални услуги свързани с грижи за деца" на Проект за социално включване на МТСП, финансиран със заем от Световната банка.