Loading

Фирма от Кралев дол спечели търга за добив на дърва за огрев от района на Трънското село Ерул

ЛЕСО 2012“ ЕООД ще реже дърва  като според обществената поръчката трябва да бъде 425 куб.м. лежаща маса. За това количество фирмата ще плати на община Трън 14 875 лева без ДДС, каквато е била и началната цена, обявена в обществената поръчка за явен търг.

„ЛЕСО 2012“ ще добива от корен само  маркирана дървесина. Ако след изчерпване та стойността на обекта в него има неусвоена дървесина, тя ще се заплаща от фирмата за всяко превозно средство поотделно след предварителна заявка.  Спечелилият търга купувач заплаща само действително добитата дървесина.

Вторият кандидат за участие в явния търг „ЛС- ГРУП- 88“ ООД от град Батановци е отстранен поради неизрядни документи. Вече тече 14-дневния срок, в който решението на тръжната комисия  може да бъде обжалвано пред пернишкия Административен съд.

Само местната фирма „Румасия 2005“ ООД се е явила на търга за добив на дървесина от „Чилийска река- Ясеница-1313“ в района на селата Бохова и Стайчовци. Горският масив е в територията на Общинското предприятие „Трънска гора“. „Румасия 2005“ ще плати 236 606 лева без ДДС.

Община Трън е обявила обществена поръчка- търг с явно наддаване и за добив на дървесина т корен в „Голема кория“, намираща се в землището на село Стайчовци. Началната цена е 16 430 лева без ДДС, а търгът е насрочен за 19 юли.

 

източник:mirogled.com