Loading

Как ще започне унищожаването на Трънският край - първи епизод.

Как ще започне унищожаването на Трънският край.
Първи епизод - Едно инвестиционно намерение с "човешки" образ.

Източник - инвестиционно намерение на Евромакс Сървисиз, предоставено от МОСВ.

По участъци действително заетите площи на повърхността възлизат на:
 „Трън юг” – около 1900 dka, заети от открити рудници, надземни руднични комплекси за подземни рудници, насипища, хвостохранилища, пром-площадка на обогатителна фабрика, пътища, хвостопроводи и др., представлява 17,5% от проектоконцесионната площ на участъка от 10 880 dka .
 „Трън север” – около 200 дка, заети от надземни промишлени комплекси на подземни рудници и пътища, представлява 2,4% от проектоконцесионната площ на участъка от 8 360 dka.