Loading

Крепостта Земън край Ярловци

Късноантична и средновековна крепост "Земън" на 1.44 km североизточно по права линия от центъра на село Ярловци, западно до пътя за село Забел, на десния бряг на река Ерма. На естествено защитен терен, издигащ се като пресечен конус над Знеполе, през късната античност е изградена голяма крепост, която е продължила да съществува и през ранното средновековие. Стръмните склонове на възвишението са подсилени от крепостни стени, изградени от ломен камък, споен с хоросан. Крепостта е обхващала площ от около 7 дка. До неотдавна тази площ се е обработвала. Крепостта се намира на пътя свързващ Тимошко- Моравските земи с Беломорието по поречието на Струма. Нейното стратегическо и търговско- икономическо значение е било голямо. По всяка вероятност тя е една от крепостите към Ремесиана, за които говори Прокопий.
Надморска височина: 788 m. GPS координати: 42°48'59" С.Ш. и 22°33'53" И.Д.

Митова- Джонова, Димитрина. Археологическите паметници в Пернишки окръг. София, 1983.
Информацията е предоставена от археолог Ангел Конаклиев, за което любезно благодарим.

Източник: http://bulgariancastles.com/bulgariancastles/bg/node/1237