Loading

Нарушения в РПС Трън?

За потенциални далавери в ОПУ Перник пише сайта perunik.com, където в поредица от две публикации се споменават и съмнителни действия на длъжностни лица в Трън: "Проверка на Националната агенция пътна инфраструктура (НАПИ) установява, че Началничката на РПС - Трън, Станка Байкушева е подписвала количествно-стойностни сметки само по представени документи. Без проверка на място и без оценка за качеството на извършената от фирмите работа. В далаверата са замесени имената на гравитиращи около ГЕРБ лица и фирми, както и лица, приближени до сега действащи общински съветници от ГЕРБ. Същите са извършвали укрепвания на свлачища и ремонти на пътища със занижено качество и (разбира се) завишени цени!"

Източник: http://www.perunik.com/news/98898/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B2_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_-_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0!