Loading

Обединено детско заведение "Ален мак" в Трън ще бъде преименувано

Обединено детско заведение "Ален мак" в Трън ще бъде преименувано в детска градина "Ален мак". Това  реши Общинският съвет. Промяната се прави във връзка с изисквания на Закона за предучилищното и училищното образование и влиза в сила от 1 август. Това е единствената детска градина в граничната община. Тук се обучават 94 деца, от които 16 са в детската ясла. Осемдесет на сто от възпитаниците на детското заведение са от ромски произход.
Посещаемостта е все по-висока в подготвителните групи, коментира директорът Розалина Гаврилова. По думите й всички деца в тях са покрили държавните образователни стандарти за първи клас. В детското заведение работят шестима учители и петима помощник-възпитатели./източник:БТА/