Loading

ОБРЪЩЕНИЕ към кмета и общинските съветници на община Трън

Г-н Кмете и господа Общински съветници сега е моментът да покажете, че милеете за своя край и Родина. Докажете на своите избиратели, че  работите за тях и стоите зад техните интереси!

Г-н Кмете и господа Общински съветници  бъдете пример за родолюбие и докажете, че портрета на Левски във вашите кабинети не е само аксесоар!

     Г-н Кмете и господа Общински съветници   дайте шанс на общината да се развие  като екологично чист регион и община Трън да стане част от Зеления пояс на Европа, в който попада и България! Все повече млади хора се ориентират към селото и  започват да разкриват селскостопанска  и туристическа дейност. Много чужденци купуват кирпичени къщи  в чистите китни български села, защото ги привлича чистата природа и хранителни  продукти без химия произведени в тези села. Традиция е трънчани да се завръщат по родните си места след пенсиониране. А през уикендите и летните ваканции трънския край се оглася от детски смях и много столичани и от други градове идват за релакс и освобождаване от напрежението и грижите от забързаното ежедневие на големия град.

           Искам да ви запозная защо жителите на с. Попинци не допуснаха да се разработват златните залежи, намиращи се в местността  „Петелово". Село Попинци се намира в полите на Средна гора и е на около 20 км. от  гр. Панагюрище Това село е родното място на инж. д-р Тодор Гарванов, който е завършил Минно геоложки институт, специалност „ Обогатяване на полезни изкопаеми". Работил е като директор на химически завод за преработка на уран в гр.Бухово.   След опит за разработка на залежите от чуждестранен инвеститор през 2005г., жителите на селото излизат  на протест срещу евентуалната концесия, начело с инж. д-р Тодор Гарванов, който е запознат с технологията и евентуалните рискове. Тяхната най-голяма грижа е опазването на и без това крехкото екологично равновесие. Как мислите защо  жителите са били против концесионното намерение за добив на злато?  Вероятно защото живеят до миньорския град Панагюрище и са  свидетели на вредите и ползите от добива и обогатяването на злато и  не се налага на фирмата да ги води на екскурзия за да им ги покаже. И  няма как във информационния център да им обясняват, както в този в гр. Трън, че ще бъде използвана съвременна нова  без цианиди технология за извличане на златото. Няма как да им кажат, че ще се използват някакви вещества, на които  не могат да назоват химичния състав, но уверяват смело, че това са съвсем безвредни „сапуни". Инж. д-р Гарванов, както и всички специалисти в тази област знаят, че след забраната на цианидите  не е намерен друг алтернативен реагент за извличане на златото и продължават да се използват слаби цианидни разтвори в цял свят. Засега се съобщава, че само в Австралия, Франция и Китай се използва  реагента „тиурея", който е замърсител на водите и канцерогенен.

     В с. Попинци  създават инициативен комитет за спиране на концесионното намерение, защото населението му  иска да живее без отрови на родната си земя и призовава да се спре разграбването  на богатствата на България. Инициативният комитет  заедно с коалиция „България без цианиди" организират пресконференция на тема: „Казаха ли представителите на концесионера цялата истина за проучването на медно -златното находище и какво остава скрито от българската общественост?"  Пред обществеността на община Трън стоят същите въпроси. Населението на Попинци протестира многократно  и протестите се оказват ефективни и след намесата на правителството за сега няма опасност местността Петелово да бъде отдадена на концесия.

         Господин Кмете и Господа общински  съветници на община Трънв гласуваната от вас на 29 юли 2016 г. декларация от вие заявявате, че сте запознати с концесионното намерение, бихте ли запознали и  избирателите си с цялата истина и какво крие концесионера?

          Господин Кмете и Господа общински съветници наясно ли сте, какъв реагент ще използва концесионера и защо химическият състав е тайна? Това навежда на мисълта за използване на цианиди. Запознати ли сте ще използва ли при флотацията някой от следните реагенти: калиев амилов ксантогенат, меден сулфат, натриев силикат, дитиофосфат -всички опасни за околната среда и  кои пенообразуватели и флокуланти ще бъдат прилагани. А  проблем при циандината технология според специалистите  е силната токсичност на отпадъците? Силно киселинни дренажни води от производствения процес се събират в специални басейни - хвостохранилища. Тези води съдържат токсичните отпадъци от излужването - сярна киселина, тежки метали, арсен, цианиди. Вдишани дори за кратко, те увреждат мозъка, сърцето, блокират достъпа на кислород и предизвикват смърт. Вдишването на чаена лъжичка с 2% цианиден разтвор е достатъчно да убие човек, категорични са експертите. Големите концентрации преминават  в почвата и подпочвените води. Ще бъдат замърсени и водите на  р.Ерма .

            Известно е, че у нас се  превишават допустимите норми за използване на цианиди. Според специалистите у нас таванът за концентрация във водоемите е 10 мг на куб. метър. За неутрализиране на 1 грам цианиди са необходими 3,5 г хлор. Представете си какво ще стане в полето, когато се появи вятър и разнесе хлора. Веднага ще започне дрениране на цианидите през хвостовата стена.  Според специалистите  рано или късно хвостохранилищата започват да дренират вода в почвата и цианидите и другите отрови ще преминат в подпочвените води. Освен това  големи количества цианиди ще бъдат транспортирани с камиони в непосредствена близост до населените места и при евентуална авария ще бъдат засегнати не само почвата, а и жителите им.Въпреки идеално защитаваните проекти с гаранции за незамърсяване на околната среда, работещите в миналото и понастоящем обогатителни фабрики непрекъснато имат аварии, дренажи на силно минерализирали води, аварийни и  залпови изпускания, снеговалежи и проливни дъждове и замърсяване на стоящите в близост терени, повърхностни и подпочвени води. Не трябва да се пренебрегва и наличието на уран. Не случайно уранодобива е закрит в цялата страна, респективно и в мина"Злата". 

             Г-н Кмете и господа Общински съветници  застанете зад искането на населението за чиста природа! Бъдещето на региона е не в индустрията,  а в развитието на планински, селски, екологичен, културен и вело туризъм, биологично земеделие и животновъдство.  Експлоатацията  на сребърно-златното находище е в краткосрочен план.След приключване на дейността  ще останат само кратери, езера, които не подлежат на никаква рекултивация и ще продължават да  замърсяват околната среда.  Ще изчезне  цялото биоразнообразие, птици и животни. Ще бъде необратимо засегнат ландшафта, флората, фауната, изгледа. Наред с това ще бъдат нанесени непоправими щети на почвата и водата , ще се създаде предпоставка за ерозионни процеси, замърсяване на заобикалящата природна среда с прах, аерозол, химични вещества, обезпокояване на дивеча и промяна в хранителната база, смущаване на наличната популация и ликвидиране на отделни екземпляри, генериране на вредности в околната среда, здравен риск и напълно обезлюден регион.

             Г-н Кмете и господа Общински съветници  докажете на своите избиратели, че  са направили правилния избор и не са се излъгали във вас! Длъжни сме да запазим природата за поколенията след нас и разказите ни да не започват както в приказките „Имало едно време ..."