Loading

Община – Трън е кандидатствала за финансиране но нова канализация и пречиствателна станция пред ПУДОС.

Стойността на проекта е 1,6 млн. лв., съобщи кметът на пограничния край Станислав Николов.

“Ако ни бъде одобрено финансирането, веднага назначаваме обществена поръчка и започваме да подменяме тръбите. Понеже сега предстои да се полага нов асфалт в града идеята е да не го режем после заради канализацията”, поясни Николов.

Предвидено е да бъдат подменени около 15 км. тръби. Канализацията в града е на повече от 50 години и затова авариите са доста чести. Изграждането на нова такава ще подобри бита на над 3000 домакинства в района. Предвидено е да бъде рехабилитирана и водопроводната врежа.

Ако бъдат осигурени средства, ще бъдат подменени приблизително 5 км. главни клонове на канализацията и около 9 км. – второстепенни. Освен това ще бъде направена реконструкция на 511 водопроводни отклонения на сгради.

Ще бъде изградена и пречиствателна станция в махала Китка в Трън. Пречистените отпадни води от нея ще се заустват в река Ерма посредством 15-метров колектор.

Старата канализация няма да бъде разрушавана. Тя ще се ползва за дъждовни води, а новата – за отпадни.

“Така Трън ще има две канализации. Освен това новата няма да се натоварва с дъждовните води”, обясни Николов.

източник:mirogled.com