Loading

Община Трън ще закупи още един специализиран автомобил за сметосъбиране

Община Трън ще закупи още един специализиран автомобил за сметосъбиране, втора употреба, ако ОбС одобри предложените от кмета Станислав Николов промени в поименния списък за капиталови разходи, съобщи радио Благоевград. Новият камион ще бъде за сметка на планувания ремонт на мостовете на трънската екопътека, който няма да се осъществи тази година и на изграждането на подпорни стени в участък от коритото на река Ерма на територията на град Трън, което също ще бъде отложено. С предвидените за двата обекта общо 110 000 лева ще бъде закупен специализираният автомобил. 15 000 лева от капиталовите разходи пък ще бъдат пренасочени за основен ремонт на наличния автомобил за сметосъбиране, а с 25 000 лева ще се завишат и предвидените 30 000 лева за съфинансиране на проекта за енергийна ефективност на сградата на детската градина „Ален мак”. За сметка на тях отпада съфинансирането по проекта за ремонт на спортната зала, за което пъвоначално бяха заложени 40 000 лева./източник:БНР-Благоевград/ http://bnr.bg/blagoevgrad/post/100729355