Loading

Общинска избирателна комисия Трън

Име на фирма: 
ОИК Трън

РЕШЕНИЕ
№ 390-ПВР/МИ
София, 17.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Трън, област Перник, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

 

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-239 от 12.08.2011 г. от кмета на община Трън, област Перник, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 10.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Трън, както и за председател на ОИК.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател и секретар на ОИК в община Трън.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Трън, област Перник, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Роза Димитрова Златанова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Божидарова Байкушева

 

СЕКРЕТАР:

Силвия Иванова Мирчева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Арахангел Костадинов Коцев

 

 

Русанка Георгиева Жекова

 

 

Ели Боянова Йорданова

 

 

Кристина Тодорова Григорова

 

 

Олег Василев Иванов

 

 

Валентина Емилова Димитрова

 

 

Маргарита Стоилова Ахчийска

 

 

Григор Славчев Гопин

 

 

Ваня Танева Тодорова-Каляшева

 

 

Мариела Асенова Иванова

 

 

Александър Христов Христов

 

 

Борис Григоров Нонев

 

 

Ангел Миланов Стоичков

 

 

Елена Стефанова Романова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.08.2011 в 09:56 часа

Източник: ЦИК

Адрес: 
гр. Трън 2460 ул. „Г. Гопин" № 4
Web site: 
http://www.cik.bg/
Телефон: 
07731/2304
Е-mail: