Loading

Подписка за чиста природа започват в Трън цялата област

Подписката ще бъде при Йордан в Клуб на пенсионера в Трън! По селата - разпитайте!

Решението е взето на общо събрание на Гражданска инициатива за запазване на община Трън като екологично чист регион, чието създаване бе провокирано от инвестиционно намерение за добив на злато.На събранието са присъствали 80 души, 80 % от които са с постоянна или настояща адресна регистрация в Трън и околните села. Избран е 5- членен Инициативен комитет, председателстван от Кирил Ефремов.

С подписката ще бъде предложено на ОбС и кмета на Трън да предприемат всички необходими законови мерки за запазване на община Трън като екологически чист регион. Местните се опасяват, че развитието на добив и преработка на природни богатства може да окаже значително негативно въздействие върху природната среда, здравето на хората и културно- историческото наследство в района.

Инвестиционното намерение, което разбуни духовете предвижда 35- годишна концесия за добив и преработка на руда в два големи района на общината- зона Север, която е под връх Руй и зона Юг, която е над селата Ерул, Глоговица, Велиново и Милкьовци. Теренът е обща площ над 20 кв. км.

Източник: bnr.bg