Loading

Повече от 95 хиляди лева ще струва храната в социалните заведения на Трън

Вече е обявена обществена поръчка за доставка и покупка на хранителни продукти, сочи справка на сайта на Агенцията по обществени поръчки.

На територията на планинската община има три центъра за настаняване от семеен тип обединени в Социални услуги от резидентен тип, Домашен социален патронаж, Център за ранна интервенция на уврежданията и ДГ "Ален мак".

Спечелилият обществената поръчка ще доставя хранителните продукти след предварителна заявка в зависимост от потребностите на  социалните заведения Доставяните хранителни продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за храните и всички други санитарни, ветеринарно-санитарни хигиенни и други норми, установени от действащото законодателство в Република Българя. При всяка доставка на хранителни продукти, се изготвя стокова разписка за получените количества, към която се прилагат съпроводителните документи за качество, срок на годност и произход /сертификат на доставените стоки. Въз основа на всички тези изброени документи изпълнителят издава данъчна фактура за извършените през месеца доставки - за плащане с платежно нареждане.

Прогнозната стойност на поръчката е 80 000 лева без ДДС

 

 

източник:glashatai.com