Loading

Поврат: дом за деца става дом за старци

Общината в Трън търси фирма, която да извърши преустройство на бившия Дом за деца в такъв за възрастни хора с увреждания. За целта вече е обявена обществена поръчка. Предвидено е да бъде реконструиран първия етаж на сградата. В нея ще бъдат направени два центъра от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания. Стойността им е 360 000 лв.

Домът за деца, лишени от родителска грижа бе закрит след като на 29 март 2008 година едно момиче бе убито от местен жител. След тежкия инцидент останалите деца бяха преместени в други домове в страната, а сградата остава пуста до сега. Още от преди пет години има идея тя да се превърне в дом за стари хора като се има предвид застаряващото население на общината.

В двата дома ще бъдат настанявани предимно възрастни хора от трънско, но и извън общината. Всеки един от тях ще приюти по 15 човека. Персоналът ще е изцяло от трънчани като и обслужващите ще са общо 30 за двата дома. С двата нови центъра домовете за възрастни в Трън става общо пет. В сградата на бившата болница работят три такива с общо 40 домуващи.

Източник: mirogled.com