Loading

Правителството е решило да се започне процедура за концесиониране на находище «Белия камък» при трънското село Глоговица.

В неясна и непълна информация за решение на Министерски съвет от вчера се съобщава, че правителството е решило да се започне процедура за концесиониране на находище «Белия камък» при трънското село Глоговица. Находището било проучвано в периода 1988-1992 г. И още тогава били доказани запаси от индустриалния минерал жилен кварц. Концесията ще бъде за срок от 32 години за добив на неметални полезни изкопаеми. Концесионерът ще бъде определен чрез търг с тайно наддаване, се казва в правителственото прессъобщение, пише Градски вестник.

Решението за предоставяне на концесията е взето поради заявения инвеститорски интерес от няколко дружества, както и с оглед високия процент на безработицата в района.
В представените концесионни анализи е предвидена минимална инвестиционна програма в размер на 558 хил. лв., каквото и да означава това.

Според събраната набързо информация става ясно, че жилния кварц се използва в производството на специални сортове кварцово и многокомпонентно оптическо стъкло, като кварц за топене и варене на стъкло, израстване на синтетични кварцови кристали или като полускъпоценен камък. Минералът е и ценна оптическа и пиезооптеческа суровина. Специалните кристални стъкла имат осовено важно приложение в електрониката, оптиката, машиностроенето, авиацията и др.
Специалисти допускат, че е твърде възможно да става въпрос и за добив на злато, но то ще бъзде отделяно от кварцовите жили посредством използване на цианиди. По тази причина Градски вестник ще направи допълнителна проверка по случая с концесията в землището на село Глоговица.

източник:zapernik.com