Loading

Представят Стратегията за местно развитие на района Брезник-Трън в село Филиповци

Във връзка с подписан договор № РД 50-186/03.06.2009г.

Сдружение с нестопанска цел «УЕСТ» гр.Брезник

 

и неговите партньори община Брезник и община Трън,

Канят

всички заинтересовани да присъстват на информационнa среща за популяризиране и представяне на Стратегията за местно развитие на района Брезник-Трън пред широката общественост на 27.11.2010г. от 10.00ч. в читалището на с.Филиповци, община Трън, по проект за „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална МИГ на територията на общините Брезник и Трън" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския Земеделски фонд за развитие на селските райони.