Loading

Предстоящи прекъсвания на електрозахранването

Ето и графика с дати и часови диапазони: На 03.10.2011 г. /13.00 - 14.30 ч./ - гр. Трън - ул. „Д. Петков"
На 03.10.2011 г. /15.00 - 16.00 ч./ - с. Лялинци ...
На 03.10.2011 г. /9.00 - 16.00 ч./ - с. Горочевци, с. Долна Мелна
На 04.10.2011 г. /9.00 - 11.00 ч./ - с. Стайчовци
На 04.10.2011 г. /11.30 - 14.00 ч./ - с. Еловица
На 05.10.2011 г. /9.00 - 10.00 ч./ - с. Парамун
На 05.10.2011 г. /10.30 - 11.30 ч./ - с. Филиповци
На 05.10.2011 г. /12.30 - 13.00 ч./ - с. Врабча
На 05.10.2011 г. /14.00 - 15.00 ч./ - с. Проданча
На 05.10.2011 г. /15.30 - 16.30 ч./ - гр. Трън - ул. „Денчо Знеполски"
На 06.10.2011 г. /9.00 - 10.00 ч./ - с. Глоговица
На 06.10.2011 г. /11.00 - 12.00 ч./ - с. Банкя
На 06.10.2011 г. /13.00 - 14.30 ч./ - с. Петачинци
На 07.10.2011 г. /9.00 - 16.00 ч./ - с. Горна Мелна