Loading

Прекъсвания на електрозахранването в община Трън /26 януари 2012 г./

ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове.

ОБЩИНА ТРЪН:
На 26.01.2012 г. /11.00 - 12.00 ч./ - с. Кожинци
На 26.01.2012 г. /13.00 - 16.00 ч./ - с. Горна Мелна
На 26.01.2012 г. /9.00 - 11.00 ч./ - с. Кожинци