Loading

Прекъсвания в електрозахранването в трънско 14-18 Ноември

За периода 14-18.11.2011 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти от Трън и околните села за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове.

На 14.11.2011 г. /9.00 - 16.30 ч./ - с. Банкя, с. Долна Мелна - махала „Банковци"
На 15.11.2011 г. /9.00 - 16.30 ч./ - с. Горочевци, с. Ерул - махала „Ковачки падини"
На 16.11.2011 г. /9.00 - 16.30 ч./ - с. Пенкьовци, с. Филиповци - „Йовчина махала"
На 17.11.2011 г. /9.00 - 16.30 ч./ - с. Бутроинци, с. Лева река, с. Видрар, с. Горочевци, с. Докьовци, с. Пенкьовци
На 18.11.2011 г. /9.00 - 16.30 ч./ - с. Лешниковци, с. Долна Мелна - махала „Борче"
На 18.11.2011 г. /9.00 - 11.00 ч./ - с. Еловица
На 18.11.2011 г. /12.00 - 13.30 ч./ - с. Милкьовци
На 18.11.2011 г. /14.30 - 16.30 ч./ - с. Цегриловци

Източник: ЧЕЗ