Loading

ПРОГРАМА - ЗАПАДНА "А" ОФГ ЕСЕН 2011

П Р О Г Р А М А

ЗАПАДНА "А" ОФГ - ЕСЕН 2011 г.

 

Кръг 1 - 10/11.09 от 17:00 часа

ФК "Ерма" (Трън) - ФК "Студена" (н)

ФК "Чорни 1920" (Брезник) - ФК "Дивотино" (н)

ФК "Маниш" (кв. Църква) - ФК "Китка" (Витановци) (н)

ФК "Балкан" (Банище) - ФК "Солей 97" (кв. Калкас) (събота 10:30)

ФК "Енергетик" (Перник) - ФК "Западно ехо" (Бегуновци) (събота 10:30)

 

Кръг 2 - 17/18.09 от 17:00 часа

ФК "Студена" - ФК "Балкан" (н)

ФК "Дивотино" - ФК "Западно ехо" (н)

ФК "Солей 97" - ФК "Енергетик" (с)

ФК "Китка" - ФК "Ерма" (с)

ФК "Чорни 1920" - ФК "Маниш" (н)

 

Кръг 3 - 24/25.09 от 17:00 часа

ФК "Енергетик" (Перник) - ФК "Студена" (с)

ФК "Маниш" - ФК "Дивотино" (н)

ФК "Ерма" - ФК "Чорни 1920" (н)

ФК "Балкан" - ФК "Китка" (неделя 10:30)

ФК "Западно ехо" - ФК "Солей 97" (н)

 

Кръг 4 - 01/02.10 от 16:00 часа

ФК "Студена" - ФК "Западно ехо" - (н)

ФК "Китка" - ФК "Енергетик" (с)

ФК "Чорни 1920" - ФК "Балкан" (н)

ФК "Маниш" - ФК "Ерма" (н)

ФК "Дивотино" - ФК "Солей 97" (н)

 

Кръг 5 - 08/09.10 от 16:00 часа

ФК "Солей 97" - ФК "Студена" - (с)

ФК "Ерма" - ФК "Дивотино" (н)

ФК "Балкан" - ФК "Маниш" (неделя 10:30)

ФК "Енергетик" - ФК "Чорни 1920" (събота 10:30)

ФК "Западно ехо" - ФК "Китка" (н)

 

Кръг 6 - 15/16.10 от 16:00 часа

ФК "Дивотино" - ФК "Студена" (н)

ФК "Китка" - ФК "Солей 97" (с)

ФК "Чорни 1920" - ФК "Западно ехо" (н)

ФК "Маниш" - ФК "Енергетик" (н)

ФК "Ерма" - ФК "Балкан" (н)

 

Кръг 7 - 22.10 от 10:30 часа

ФК "Студена" - ФК "Китка"

ФК "Балкан" - ФК "Дивотино"

ФК "Енергетик" - ФК "Ерма"

ФК "Западно ехо" - ФК "Маниш"

ФК "Солей 97" - ФК "Чорни 1920"

 

Кръг 8 - 05/06.11 от 14:00 часа

ФК "Чорни 1920" - ФК "Студена" (н)

ФК "Маниш" - ФК "Солей 97" (н)

ФК "Ерма" - ФК "Западно ехо" (н)

ФК "Балкан" - ФК "Енергетик" (неделя 10:30)

ФК "Дивотино" - ФК "Китка" (н)

 

Кръг 9 - 12/13.11 от 14:00 часа

ФК "Студена" - ФК "Маниш" (н)

ФК "Енергетик" - ФК "Дивотино" (събота 10:30)

ФК "Западно ехо" - ФК "Балкан" (н)

ФК "Солей 97" - ФК "Ерма" (с)

ФК "Китка" - ФК "Чорни 1920" (с)

 

Забележка: Ос на БФС - Перник си запазва правото на промени в програмата