Loading

РИОСВ – Перник не разреши да се добива злато и сребро в Трън

Причината е, че находището е в близост до река Ерма и извличането на благородните метали от почвата ще замърси водоизточника. Решението е издадено на 27 май тази година. То обаче подлежи на обжалване пред министъра на околната среда и Административния съд в Перник.
Намерението за добив на благородни метали е на „Евромакс Сървисиз“ ЕООД, представлявано от Димитър Димитров. Дружеството е извършвало проучвания в Трън в периода 2004-2011 г. При проучванията били идентифицирани най-малко 7 зони, в които има златни и сребърни залежи, разположени плитко под земната повърхност. Те са в Трън и селата Забел, Ломница, Туруковци, Велиново, Главановци, Ерул и Милкьовци. Тези зони са групирани в две основни области, наречени Малкия хълм и Големия хълм. При последните сондажи в КД-зоната в Малкия хълм е изваден материал от пласт, разположен на дълбочина 12,8 метра в скалите. Според фирмата в района има 975 грама сребро на тон. Открита е и златна жилка, като сондажите на 20,1 метра дълбочина са извадили 1,25 грама злато на тон.
Възможността да се добива злато в Трън обаче разбуни духовете. Хората изпратиха протест до екоминистерството. Те са готови на бунт, защото според тях добивът ще замърси околната среда.

 

източник:mirogled.com