Loading

село Бераинци

Берайнци е село в Западна България, намира се в община Трън, Област Перник, на 6 км западно от общинския център.
Селото е разположено на десния бряг на река Ерма, под склоновете на Бераински Гудел.
Населението на Бераинци към 2011 г. е 10-15 души, обезлюденото днес село през 30-те години на XX в. е неброявало около 200 души.
Землището на днешното село е обитавано от най-дълбока древност. Има следи от праисторическо селище - в м. "Завой", на десния бряг на р.Ерма, на площ от около 10 дка. Тук са открити фрагменти с пластична декорация, характерна за халщатската епоха.
В м. "Мала Гарваница" пък, на около 5-6 км. югозападно от селото, на северния планински скат, се намира праисторическото светилище. На западния откос на скала е изрязан диск с диаметър 0,80 м. Свързва се от специалистите с култа към Слънцето. Недалеч от светилището, в местността "Плоча", има друго праисторическо култово съоръжение - върху големи каменни плочи е издълбана паничка с диаметър 0,30 м.
Животът през античността тук е засвидетелстван от античното селище, изградено върху праисторическото в м. "Завой" и от късноантично селище (IV-VI в. сл. Хр.) - в м. "Гребулица", на около 1 км северно от селото.

Днешното село Бераинци е старо средновековно селище. Вписано е като тимар в нахия Знепол под същото име с 10 домакинства и една вдовица още през 1447 г. По-късно, през 1606 г., то е вписано като Берайнче в списъците на войнуците към кааза Изнебул. Селото е било изградено върху късноантичното, свързано с металодобива.
От този период е късносредновековната църква, чийто останки днес могат да се забележат в м. "Църквище" про оброка "Св. Георги".
Според легендата първоначално селото се е намирало под връх Руй, а след това жителите са се преместили на сегашното място.
Първото килийно училище в Знеполе е отворено през 1778 г. в с. Берайнци от Тричко Гусин. То съществувало почти до Освобождението, поддържано от неговите наследници.
В миналото жителите на Бераици са се занимавали с тухларство, керемидарство и дюлгерство. В землището на селото се намирала прочутата тогава кариера "Гарваница" за добиване на камъка трахит.

източник:http://svetimesta.com/