Loading

Село Бераинци, Община Трън

Село Бераинци се намира в планински район на десния бряг на река Ерма в месността Завой. Първоначално селото се е намирало под връх Руй, а след това жителите са се преместили на сегашното място на селото. Преди много години в местността Побит камък е имало голям камък, който е бил побит на мястото където е щяла да бъде границата на Сърбия, един от местните се е изхитрил и през нощтта е преместил мястото на камъка в село Стрезимировци. В областта на просветата в Трънско, както и в други български краища, в края на XVIII век са основани първите домашни килийни училища. Първото такова училище е отворено през 1778 г. в с. Бераинци от Тричко Гусин. То съществува почти до Освобождението, поддържано от неговите наследници.

 

 

Източник: http://bgwiki.teftera.com/index.php/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8