Loading

село Цегриловци

Цегриловци е село в Западна България. То се намира в община Трън, Област Перник. Цегриловци е село в Западна България. То се намира в община Трън, Област Перник. Землището на селището, както и околният регион, покриващ се до голяма степен с бившата Трънска околия (вкл.Босилеградско), през вековете винаги са оставали встрани от големите събития в държавите, в които са били включвани. Останки от траките и римляните има при селата Вукан, Ярловци, Зелениград и др.

Близо до село Цегриловци е имало тракийски могили, но по времето на ТКЗС, те са били разорани и сравнени с нивите. От времето на Първото и Второто Българско царство са намирани останки в селата Зелениград, Бусинци, Бохова. Говорът на местното население се запазва архаичен и доскоро е бил много близък до старобългарския корен - т.н. знеполски (запазена падежна система - уникална за България, пълна липса на звуковете "ф" и "х", т.н.). При разпада на Втората българска държава, след битката при Велбъжд, се оформя самостоятелна феодална единица - т.н. Стара Знеполия, просъществувала около 70 години.

По време на турското робство са избухвали множество въстания и районът на Знеполе е бил относително независим от централната власт. През периода 1878-1879 г. регионът е бил окупиран от сърбите. Въпреки откъснатостта от основните центрове на Българската държава и относителната местна автономност, населението винаги се е самоопределяло като българско с прибавката трънчани.

С. Цегриловци е разположено в котловина, като от три страни е обградено от борови гори, а от четвъртата е долината на река Ерма. Църквата на селото е паметник на културата, която е реконструирана със средства събрани от жителите на селото . По планинската пътека към Лешниковци и Стайчовци има масов партизански гроб. По пътеката за Бохова е паметникът на партизанката Цветана Живкова Велева.

Данните за нощните пеперуди от с. Цегриловци - от там са известни следните по-интересни видове: Lasiocampa grandis, Cyclophora annularia, Lygephila viciae, Mythimna impura, Divaena haywardi, Diaphora luctuosa, Chelis maculosa, Cycnia luctuosa, Nola confusalis, Aglia tau, Anticlea derivata. Видът Euplagia quadripunctaria е установен в околностите. Той е от приложение II на Директивата 92/43 на ЕС.

източник:http://bg.wikipedia.org/wiki/