Loading

село Глоговица

Глоговица е село в Западна България. То се намира в община Трън, Област Перник.

Село Глоговица се намира в планински район,разположено е в северното подножие на Ерулска планина,на 855 м.н.в.Населението е 88 души.Районът на селото е обитаван през античността,за което свидетелстват останките от късноантична крепост-Градище и прилежащ към нея некропол.Крепостта е била в близост до рудодобивните райони от Краище,наличието на материали от металодобив над терена разкриват връзката ѝ с металургията през късната античност.
Съществуването на село Глоговица през средновековието е засвидетелствано в списъците на джелепкешаните от 1576 г,където фигурира под същото име-Глогофче-и баля към каза Знепол.
На около 3 км южно от селото се намира манастирът „Свети Николай“. Основан е в 1865 година, а понастоящем черквата и жилищната му сграда са в развалини. Напоследък местното население организира събиране на средства за реставрация на манастира.
На западния край на селото ,на едно място наричано от местното население "Църквище",трудно се различават основите на стар градеж,най-вероятно те са на някогашната селска църква.