Loading

Село Неделково се намира на границата между общините Трън и Брезник.

То има интересна история. Всъщност това е неговото трето име. Много отдавна населеното място се е казвало Добреновци, после Баба, а вече в ново време – Неделково. Според разказа на историка Юли Жотев, кърджалии са вилнели по тези места. Възрастна жена успяла да изведе челядта си от Добреновци и дала второто име, вече на новото село. Историята има продължение, което пък ни отвежда в село Бабица. След девети септември 1944 година, когато става модно да се кръщават населени места и улици на имената на хора, загинали в съпротивата, Баба става Неделково. В Неделково сега живеят малко хора. Няма училище, нито читалище, няма дори кметски наместник.Селото се управлява от човек, който отговаря за още седем села.

източник:krakra.tv