Loading

село Пенкьовци

Пенкьовци е село в Западна България. То се намира в община Трън, Област Перник.
селото отстои на 30 км югозападно от гр. Трън. Пръснато е на махали по поречието на Пенкьовска(Явор) река, повечето от които са разположени на западните склонове на Пенкьовска планина,983 м. н. в. Според легендата селото е основано в края на XII в.,около 1270 г.,когато в него се заселва един търновски болярин на име Пенко.Тук той избира подходящо място, намира добър народ, организира го и така образува най-образцовото село, наречено на негово име Пенково, жителите му са наричани Пенковци и от там на Пенкьовци.

Следи от заселване в района на селото има и от късната античност и ранното средновековие. Те са засвидетелствани от крепостите Ваклиново градище в месността Градище (5,5 км южно от селото) и Стамболийско градище. В близост до последната крепост(в м.Будин рид) има синхронично селище,което е било свързано с металодобива от този район.

Сведения за село Пенкьовци от късното средновековие ,черпим от списъците на джелепкешаните от 1576 г. под името Пенкьофче,към каза Радомир.От този период са гробищната църква "Св.Никола", намираща се днес в много лошо състояние,но не съвсем безнадежно загубена, както църквата в местността "Престолье"(3,5км североизточно от селото),от нея днес над земята не е запазено нищо,олтарната трапеза само стояла през вековете на мястото й.Същата съдба е сполетяла и намиращия се на 4 км западно от селото в м. "Пантале",параклис Св. Панталеймон,където населението от селата Косово,Трекляно и Пенкьовци се черкувало,с течение на годините той бил изоставен и разрушен из основи.
Безспорно най-голяма забележителност и най-добре запазена е средновековната църква "Св.Петка",която в миналото е била манастирска.Според преданието при пренасяне мощите на Света Петка от Търново за Видин,една нощ те престояли и тук.Много са случаите за  изцеляване на болни вярващи хора,които посетили този храм.Едим от свидетелите за старинността на храма е огромния вековен дъб,намиращ се в непосредствена близост до черквата,според някои той е надхвърлил 800 години.
Някога село Пенкьовци е били най-големото село в Трънска околия,с над 1200 жители,днес те са 31....

източник:  http://svetimesta.com/