Loading

село Велиново

Велиново е село в Западна България. То се намира в община Трън, Област Перник.
Село Велиново се намира в планински район,в южното подножие на Ездемирска планина,разположено е на 982 м н.в.

От периода на късната античноста има оцелели останки от крепост,намираща се  около 1,5 км сверно от селото,на западния склон на Сража планина,над левия бряг на река Клисура.Изграждането на крепостта най-вероятно е било свързано с металургията,тъй като е влизала в Ерулския рудодобивен район.
Село Велиново е старо, средновековно селище,предишното му име е Мисловщица(сменено през 1950 г.).За него се споменава в списъците на джелепкешаните от 1576 г,под същото име-Мисловича,към каза Знепол.
Най-голяма забележителност на селото е средновековният  Мисловщицки манастир "Успение Бородочно".
На около 1,5 км северно от Велиново има един оброк посветен на Свети пророк Илия.

източник:http://svetimesta.com/