Loading

село Забел

Забел е село в Западна България, намира се в община Трън, Област Перник. Отстои на на 9 км западно от Трън.
Селото е разположено в южното подножие на Руй планина, на 862 м надм. вис.
Населението на Забел към 2011 г. е по-малко от 30 души, докато през 30-те години на XX в. тук живели 527 души.

Според преданието, името на селото произлиза от жената живяла в римската вила наречена "Изабела".
Малкото и обезлюдено днес селце има богата и интересна история. Още през античността тук е съществувало сравнително голямо селище, свързано с развитото тогава рударство и металургия. Все още са запазени входовете на много галерии. Топонимите Ямища, Рудинье и Самоковище разкриват ясно връзкатана тези земи с металодобива.
Северозападно от Забел, в местността "Над Попови" преди години е открита представителна римска вила, която се свързва с експлоататорите на галериите и местния металодобив. Вилата принадлежи към типа вили с вътрешен централен двор. Тя е с подово отопление (хипокауст), мозайки и луксозни облицовки. Сградата в момента е унищожена, но на терена все още се намират артефакти.
На 1 км северно от античната вила, в местността "Кръсье", на площ от 15-20 дка, се намират археологически материали от късноантично селище. Друго антично селище се намира на около 8 км северно от селото, в местността "Преслъп" или "Берейнско селище", на билото на Руй. На площ от около 4 дка, над затревения терен се намират фрагменти от антична битова и строителна кераника, запазени над земята са и монолитни блокове от монументален строеж. От тук през столетията са изваждани големи каменни блокове, архитектурни детайли, постаменти, саркофази и др., които са разбивани и използвани като строителен материал. Стратегическото местоположене на това селище разкрива пряката му връзка с фортификационната система на Тимошкоморавския басейн.
Свидетелство за християнския живот в селеищата и крепостите в района Забел и саседното село Зелениград, е разкритата в миналото раннохристиянска църква, намираща се в местността "Вървище", западно от селото и античната вила, вдясно от пътя за Зелениград.

В местността "Свети Спас", където е имало оброк, е разкрито и частично проучено римско гробище (некропол с могили и плоски погребения) от II-IV век, принадлежал на античното рударско население, живяло по тези места. Многобройните находки оттук (златни обеци, глинени съдове и урни, стъклени чаши, купи и лампи, фибули, накити и монети) сега се пазят в РИМ-Перник.
Днешното село Забел е пряк наследник на старо, средновековно селище, вписано в списъците на джелепкешаните от 1576 г. под същото име - Забел, Жабел, към кааза Изнебол. Името на селото е вписано и във войнушките списъци от 1606 г.
Съществуването на селото през късното средновековие е документирано и от близкия Забелски манастир.
Главният поминък на жителите на Забел в миналото е бил зидарство, земеделие и скотовъдство.

 

Южно от купното село се намира махалата Забелски хан. Тя е възникнала в началото XX в. на главното шосе Трън - Срезимировци, след което бързо се заселва и превръща в търговски център на околните села.

  източник:svetimesta.com