Loading

Сериозен проблем със земите, отредени за пасища и ливади има в Трънско

70% от предоставените имоти от общинския поземлен фонд се оказали негодни, защото са гори. Това е и причината да не могат да бъдат раздадени на стопаните.

Процедурата в региона е стопирана. А съгласно направените промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, общинските ръководства са задължени да разпределят пасищата между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни. Констатираните в трънско несъответствия обаче стопираха процедурата.

Според предоставените от Общинската служба по земеделие регистри 28 396 декара в землищата на 52-те населени места в община Трън се водят като пасища, мери и ливади. При разпределянето на площите обаче се установило, че 70 на сто от тях са неизползваеми по предназначение, тъй като се оказали гори.

Разминаването между скиците се получило, след като изработения през 2012 г. горскостопански план за горските територии общинска собственост, който е утвърден със заповед на директора на РД по горите в Кюстендил и е съгласуван с РИОСВ в Перник, не бил отразен върху картата на възстановената собственост. В някои от терените пък се оказало че има къщи с дворове.

От ресорното министерство обаче щели на общината картата на собствеността да бъде коригирана, а при недостиг на ливади, да бъдат предоставени имоти от Държавния поземлен фонд.

 

 

mirogled.com