Loading

Ще има "премигвания на светилника" в трънско

За това ни информираха от ЧЕЗ, а ето и целия график:

Община Трън

За периода 14-18.02.2011 г. /08.30-16.30 ч./ - с. Лешниковци.

На 15.02.2011 г. /08.30-16.30 ч./ - с. Цигриловци.

На 16.02.2011 г. /10.00-12.00 ч./ - с. Берайнци.

На 16.02.2011 г. /12.30-14.00 ч./ - с. Забел - Забелски хан.

На 16.02.2011 г. /14.00-16.30 ч./ - с. Ярловци.

На 17.02.2011 г. /08.30-12.00 ч./ - с. Зелени град.

На 17.02.2011 г. /12.30-14.00 ч./ - с. Ярловци.

На 17.02.2011 г. /08.30-16.30 ч./ - с. Бутройнци.

На 18.02.2011 г. /08.30-10.00 ч./ - с. Милославци.

На 18.02.2011 г. /10.00-14.00 ч./ - с. Главановци

На 18.02.2011 г. /14.00-16.30 ч./ - с. Насалевци.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.