Loading

Смешки от Трънско-1

- Откъде си бре, юначе?
- От Трън, господине - отговорил Младен.
- От Трън ли? Много ли тръне има в Трън, та така са го нарекли? - пошегувал се господинът.
- Трънье нема! Ама има мастори със златни рукье! Що су сгради у Совию, све од тръски мастори су граденье! Трънчанье су велики бугарйе и името на градат су сторили велико! Наши побратими су млого градове! Ета у Мизию - Велико Търново, у Тракию - Мало Търново. У Македонию - Търнава, у Сърбию - Търново. У Влашко - Турну Северин, у Украйну - Тернопол. У Русию - Терногский. У Кавказе - Търноуз. У Польше - Тарнув. У Словакио - Търнава! И тека натам! Не можем све да изредим!
- Браво, браво! Хвала тебе, юначе трънчанче! Обичаш ти родния си край! Шестица ти пиша по география!
***
- Кой те научи да подскачаш толкова високо? - пита учителката.
- Епа, мама с машите - отговаря Младен. - Посака да ме удари и я рипнем. Посака втори пут, я рипнем йоще по-високо! А третиат пут до таван!
***
- Тате бре, оти ка мама се кара, ти се мучиш? - пита Младен.
- О, сине, това е голема тайна! Ка се ожениш, че ю разбереш!
***
Учителката поискала всеки ученик да каже по една гатанка.
- Що е това - казал Младен - що тече, па почне да капе? Оно е от три букви и у средуту е буквата У.
Учителката, като чула тая гатанка, се ядосала и викнала:
- Абре, Младене, как не те е срам да казваш такива гатанки?
- Оти, учителко, та това не е срамно? Това е душ!
***
- Младене, ка порастеш, какъв че станеш? - запитал го дядо му.
- О, дедо, че станем кико тебе пензйонер. Ама я тогай, че имам унук и че му давам половинуту от пензйоту да си купуе бонбони. Че чиним, дедо, това, що ти сега не чиниш!
***
Глига рекъл:
- Жено, еде ми се баница!
- Епа и на мене се еде, ама нема с що да ю направим! Нема брашно, нема масло, нема сиренье. На, ако имаше тее, че ю разточим и опечем.
Дочуло момчето им, че става дума за баница, и викнало:
- Мамо, отроши ми малко баницуту!
- Кико да ти отроши? - ахнал Глига. - Она че се повреди! Баница се троши ка е изстинула!
***
- О, Гюре, Гюре, млого съм болна! Готви се за удовъц!
- О, Доце, Доце, кам га тоя късмет! От двайсе годин га чекам! Ти све умираш, а не мреш!
***
- Доктуре, лечиш ли ги, лечиш ли ги болньявите? - пита Йован.
- Лекувам ги, лекувам ги, бог да ги прости! - отвръща на ухо докторът.
***
- Колко верни приятели имаш, Глиго?
- Оваю годину не съм ги броил, оти никому не съм посакал паре у заем.
***
Рангел бил длъжник на Алекса, ала не си плащал дълга. Срещнал го Алекса и пак го поканил да се наплатят. Но той навивал врат. Алекса, като се ядосал, взел та му хвърлил як бой. След това рекъл:
- Айде, мани ми се от главу! Наплатимо се!
Рангел тогава рекъл:
- Абе, Алексо, дай ми пай у заем илядо лева, па пай с бой че се наплатимо!