Loading

Трансграничен проект „Екомилк 208” ще насърчава малките ферми в Трън

Той е съвместен със Сърбия, съобщи кметът на пограничната община Станислава Алексиева.  Партньори по проекта на Трън са сръбската община Ниш и Клъстер „Сирене – юг“.
„Екомилк” дава възможност на младите хора в общината да започнат собствен бизнес. Животновъдите обаче рядко кандидатстват за европейски средства. Основно мерките по оперативните програми се използват от картофопроизводителите и зърнопроизводителите”, обясни  Алексиева.

Малките фермери нямали достатъчно средства, но не кандидатстват за евросубсидии и така не можели да покрият искванията на ЕС. Затова фокусът на този проект бил насочен именно към фермите от втора и трета категория. Финансовите механизми за тях се използвали в момента доста ограничено. Малките ферми почти не получавали кредитиране от банките, защото нямало какво да ипотекират, а със собствени средства бавно се строели нови помещения или се закупувало необходимото оборудване.

Според председателката на фондация „Стамен Григоров” – Юлия Григорова, в Сърбия субсидиите се плащат от общините, като в много случаи фермерите се финансират предварително, а после изплащат задълженията си с получената продукция. При теглене на кредити за развитие на производството животновъдите плащат само главницата, а общините изплащат лихвите. Григорова обясни, че наблюденията по проекта у нас пък са показали по-слаба подкрепа от страна на общините.

„Има голям интерес към този проект. Затова имам идея да организираме срещу между малки млекопроизводители и народните представител от Перник, на която да бъдат разяснени възможностите за кандидатстване по програмата”, каза още Алексиева.

Кметът на Трън допълни, че започна работа и по създаването на Трансграничен клъстер в млечния бранш. Той ще затвори веригата фермер – млекопреработвател – търговец – потребител и турист.

 

източник:mirogled.com