Loading

Трънската районна прокуратура

Поради многото исторически дадености и предпоставки има и най-дълголетната и продължителна история от районните прокуратури, които днес влизат в състава на Окръжна прокуратура Перник. Историята й започва след Освобождението /1878 г./ и с първото териториално деление на България от 1879 г., когато е образувана Трънската третостепенна област, в състава на която са влизали Трънски и Царибродски окръзи, Брезнишка община, както и общинските центрове, принадлежали към нея, откъснати от България след Първата световна война / 1914 г.-1918 г./ и последвалият я Ньойски мирен договор / 1919 г./.

Като третостепенна област, към нея не е имало областен съд и прокуратура .
Към Трънския и Царибродския окръжни съдилища е имало съответните прокурори, които са осъществявали своята дейност по време на съществуването им. От 1879 г. до 1937 г. в Трън е функционирал Окръжен съд с покурор и прокуратура към него. От 1937 г. до 1947 г./след поредното териториално-административно деление/ е имало Областен съд и прокуратура, а в Трънска околия-Околийски съд и прокурор, който е бил в състава на Софийския окръжен съд до създаването на Пернишки окръг .

След териториално-административната реформа от 1959 г. Трънска община е включена в състава на Пернишки окръг. Като общински център към нея се създава и започва функционирането на Районна прокуратура Трън. Първият районен прокурор е бил и най-дългогодишния прокурор в Трънската прокуратура Стоян Христов Стоянов /1948 г.-1972 г./