Loading

Трънско обезлюдява

Стотици български села обезлюдяват, но в Трънско процесът тече особено интензивно, признават местни управници. „Младежите” в малките населени места тук са по на 50 – 60 години. Преди повече от три години бившият кмет на общината алармира, че ако не се вземе решение на държавно равнище, не след 50, а след 10 години по селата няма да има никакво население. Хората там са на
преклонна възраст, т.е. над 70 години. Ако никой не помисли
за връщане на „бежанците” от този иначе красив край на България, накарал Щастливеца да възкликне „Какво? Швецария ли?”, по родните им места, като им се осигуряват преферен-
ции, Знеполе ще опустее. Община Трън е трета по големина в България по територия. Селата са 51, постоянното население в тези села е около 1800 души. Средната възраст на малцината, останали при корените си е 70 – 80 години. Вече има две села -
Шипковица и Къшле, в които няма постоянно живеещо население. Само лете в бащините къщи се връщат наследниците на някогашните майстори – дюлгери. В останалите села живеят между 30 и 50 души, а само 3 села населението е над 100 души.

Според анализатори, обезлюдяването на селата в Трънско е започнало по времето на правителството на Филип Димитров, когато бяха унищожени ТКЗС-та и АПК-та. В Община Трън е имало 4 - 5
АПК-та, които осигурявали препитание на над 1000 души. Други 400 местни работели в някогашния Завод за галови вериги в Трън, толкова са работели и в местното шивашко предприятие, цехът за
пластмасови изделия е осигурявал хляб за около двеста човека.
От тези производства днес няма и помен. Така че започналото преди около 20 години обезлюдяване продължава и в момента. Селата вече са останали без магазини, хората нямат здравно обслужване и нямат абсолютно никакво обслужване. Най-трагично е положението в отдалечените от общинския център села. Там няма
магазини, здравните служби са закрити, няма никакво обслужване. Проблем е сигурността на старците по селата, където, особено през зимата, се увеличават битовите кражби.

в-к Съперник