Loading

Укрепено селище при с. Ломница

Праисторическо укрепено селище на ждрелото на река Ерма, на левия бряг, на югоизточния склон под отвесните стени до каньона през праисторическата епоха е имало голямо селище. Археологическите материали от селището датират от енеолита и бронзовата епоха. Цялата площ на селището е залесена.
Надморска височина: 696 m. GPS координати: 42°51'45" С.Ш. и 22°39'01" И.Д.

Митова- Джонова, Димитрина. Археологическите паметници в Пернишки окръг. София, 1983.
Информацията е предоставена от археолог Ангел Конаклиев, за което любезно благодарим.

Източник: http://bulgariancastles.com/bulgariancastles/bg/node/1311