Loading

Уведомление на ЧЕЗ

За планирани прекъсвания на електоподаването по дати и населени места:

На 29.08.2011 г. /09.00-16.30 ч./ - с. Бутроинци.

На 30.08.2011 г. /09.00-16.30 ч./ - с. Радово.

На 31.08.2011 г. /09.00-16.30 ч./ - с. Долна Мелна.

На 31.08.2011 г. /09.00-10.30 ч./ - гр. Трън - кв. „Мурговица".

На 31.08.2011 г. /11.00-13.00 ч./ - гр. Трън - кв. „Шильовица".

На 31.08.2011 г. /14.00-16.00 ч./ - с. Глоговица.

На 01.09.2011 г. /09.00-16.30 ч./ - с. Реяновци.

На 01.09.2011 г. /09.00-16.30 ч./ - с. Пенкьовци, Калчов рид.

На 01.09.2011 г. /09.00-10.00 ч./ - гр. Трън - кв. „Шильовица".

На 01.09.2011 г. /11.00-12.00 ч./ - с. Цегриловци.

На 01.09.2011 г. /13.00-14.00 ч./ - с. Горочевци.

На 01.09.2011 г. /15.00-16.30 ч./ - с. Глоговица.

На 02.09.2011 г. /09.00-16.30 ч./ - с. Стрезимировци.

На 02.09.2011 г. /09.00-16.30 ч./ - с. Пенкьовци, Ваклинова махала.

На 30.08.2011 г. /10.00-11.00 ч./ - с. Ярловци