Loading

Въпроси до директора на РИОСВ

В дискусия по БНТ директора на РИОСВ Перник каза, че когато се прилагат необходимите мерки за опазване на околната среда, няма основание за притеснение. Също така, той твърди, че благодарение на добрия контрол, замърсяването с фини прахови частици в Перник е в нормите и състоянието на въздуха е много по - добро от други градове в България.

Г-н Ангелов стоите ли зад думите си за фините прахови частици в Перник? Как ще обясните на хората данните от сайта на РИОСВ, от които се вижда, че има месеци с по 20 дни превишение на допустимите норми от 110 до 460 процента? След като благодарение на контрола сте намалили замърсяването през последните месеци, как ще обясните предстоящите превишения през есента, зимата и пролетта (такива ще има със сигурност). Ще влошите качеството на контрола или ще се окаже, че замърсяването изобщо не подлежи на контрол?

Наистина ли твърдите, че в центъра на Перник реката няма никакви екологични проблеми?

Чрез тези ваши твърдения имате ли за цел да насочвате общественото мнение в определена посока по отношение на проекта за златодобив в Трън?

Редно ли е директор на РИОСВ да се опитва да замазва реалното екологично състояние?

Има ли право директор на РИОСВ да влияе на общественото мнение чрез публични изявления по инвестиционно предложение, за което все още няма ОВОС?